Hallberg, Bengt

Född: 1932-09-13
Avliden: 2013-07-02
Gravsatt: 2013-09-10
Gamla kyrkogården avd 3
Kvarter: 06
Gravplats: 0211
Hemort: Uppsala
Gravplatsnummer: 0306 0211
Gravrättstid: 2010-05-26 - 2038-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Hallberg, Britt Linnéa
Född
1922-06-04
Avliden
2010-05-13
Gravsatt
2010-07-23

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården avd 3

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.