Lundquist, Ivan Torbjörn

Född: 1920-09-30
Avliden: 2000-07-01
Gravsatt: 2000-08-24
Skogsö Kyrkogård
Kvarter: 07E
Gravplats: 010
Hemort: Litslena
Gravplatsnummer: 107E 010
Gravrättstid: 1970-09-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Lundquist, Maud Elisabet
Född
1924-08-02
Avliden
1970-07-09
Gravsatt
1970-09-14
Lagergren, Sven Johan
Född
1894-06-04
Avliden
1977-12-13
Gravsatt
1978-01-27
Lagergren, Anny Elisabet
Född
1899-04-20
Avliden
1981-08-10
Gravsatt
1981-09-08
Lundquist, Marianne Elisabeth
Född
1929-04-16
Avliden
2016-04-05
Gravsatt
2016-06-07

Saltsjöbadens församling