Engström, Odd Erik Lennart

Född: 1941-09-20
Avliden: 1998-05-18
Gravsatt: 1998-11-27
Skogsö Kyrkogård
Kvarter: 07E
Gravplats: 056
Hemort: Saltsjöbaden
Gravplatsnummer: 107E 056
Gravrättstid: 1999-01-05 - 2024-12-31

Saltsjöbadens församling