Wahlström, Björn Magnus

Född: 1925-12-03
Avliden: 2016-02-03
Gravsatt: 2016-05-13
Skogsö Kyrkogård
Kvarter: 07F
Gravplats: 018
Hemort: Saltsjöbaden
Gravplatsnummer: 107F 018
Gravrättstid: 1982-05-28 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Wahlström, Hildur Birgitta
Född
1926-12-27
Avliden
2012-02-15
Gravsatt
2012-05-16

Saltsjöbadens församling