Andersson, Bibi Elisabet

Född: 1935-11-11
Avliden: 2019-04-14
Gravsatt: 2020-04-08
Galärvarvskyrkogården
Kvarter: A
Gravplats: 00017c
Hemort: Stockholm
Gravplatsnummer: 45A 00017c
Gravrättstid: 2020-04-08 - 2045-04-08

Stockholms Kyrkogårdsförvaltning