Abelsson, Lars Holger Richard

Född: 1916-08-13
Avliden: 2001-11-23
Gravsatt: 2001-12-17
Södra begravningsplatsen del 1
Kvarter: kvarter 12
Gravplats: 2119
Hemort: Gillstad
Gravplatsnummer: 0102 2119
Gravrättstid: 2001-07-04 - 2026-12-31

Övriga gravsatta i denna grav:

Abelsson, Margot Elisabet
FödelsedatumAvlidenGravsatt
1916-02-27
2001-07-03
2001-08-10
Lidköpings församling

Lidköpings kyrkogårdsförvaltning

0510-684 50
lidkoping.kgf@svenskagravar.se

© 2024 - Eniac

Version: 3.0

Eniac