Andreasson,Carlsson, Pontus Mikael

Född: 2003-11-20
Avliden: 2003-11-20
Gravsatt: 2003-12-09
Nolby begravningsplats
Kvarter: 34
Gravplats: 0078
Hemort: Nårunga
Gravplatsnummer: 0334 0078
Gravrättstid: 2003-12-09 - 2028-12-31
Alingsås pastorat
0322-669 150

© 2024 - Eniac

Version: 3.0

Eniac