Agnes Ing-Britt

Född: 1944-03-15
Avliden: 1951-02-24
Gravsatt: 1951-03-03
Ekeby Kyrkogård
Kvarter: Kvarter B
Gravplats: 0070-72
Hemort:
Gravplatsnummer: EB 0070-72
Gravrättstid: 1951-11-23 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav:

Johansson, Agnes Maria Vilhelmina
FödelsedatumAvlidenGravsatt
1912-05-05
2006-09-24
2006-10-13
Johansson, Ernst Helmer
FödelsedatumAvlidenGravsatt
1908-05-24
1994-05-30
1994-06-08
Kumla pastorat
019-58 93 50
kumla.kyrkogarden@svenskakyrkan.se

© 2024 - Eniac

Version: 3.0

Eniac