Ann Kristin

Född: 1962-01-12
Avliden: 1962-01-25
Gravsatt: 1962
Hardemo Kyrkogård
Kvarter: 01
Gravplats: 0130
Hemort:
Gravplatsnummer: H01 0130
Gravrättstid: 1962-01-01 - 2027-12-31
Kumla pastorat
019-58 93 50
kumla.kyrkogarden@svenskakyrkan.se

© 2024 - Eniac

Version: 3.0

Eniac