Brochmann, Harald

Född: 1933-09-29
Avliden: 2022-12
Gravsatt: 2023-02-02
Krematoriet
Kvarter: Skogsminneslunden
Hemort: Helsingborgs Maria församling
Helsingborgs pastorat

Helsingborgs Kyrkogårdsförvaltning

042 - 18 91 70
helsingborgs.pastorat@svenskakyrkan.se

© 2024 - Eniac

Version: 3.0

Eniac