Lars Gunnar

Född: 1936-08-17
Avliden: 1936-08-29
Gravsatt: 1936
Södra begravningsplatsen del 1
Kvarter: kvarter 19
Gravplats: 9101
Hemort: Lidköping
Gravplatsnummer: 0109 9101
Gravrättstid: 1936-01-01 - 2038-12-31

Övriga gravsatta i denna grav:

Karlqvist, Sven Erik
FödelsedatumAvlidenGravsatt
1932-09-07
2013-07-10
2013-10-21
Lidköpings församling

Lidköpings kyrkogårdsförvaltning

0510-684 50
lidkoping.kgf@svenskagravar.se

© 2024 - Eniac

Version: 3.0

Eniac