Abrahamsson, Bert Gustaf Arne

Född: 1918-07-30
Avliden: 2001-09-14
Gravsatt: 2001-10-10
Stadskyrkogården
Kvarter: Nya
Gravplats: 0010
Hemort: Alingsås
Gravplatsnummer: 012 MG1 0010
Gravrättstid: 2001-05-31 - 2026-12-31

Övriga gravsatta i denna grav:

Abrahamsson, Rut Gunhild
FödelsedatumAvlidenGravsatt
1918-05-14
2001-04-12
2001-05-31
Alingsås pastorat
0322-669 150

© 2024 - Eniac

Version: 3.0

Eniac