Abdelahad, Suhil

Född: 1965-01-06
Avliden: 2017-06-09
Gravsatt: 2017-06-21
Lilla Dalens Begravningsplats
Kvarter: E (Kvarter E Kistor)
Gravplats: 0036
Hemort: S:t Mikaels församling
Gravplatsnummer: 2E 0036
Gravrättstid: 1991-04-03 - 2042-12-31

Övriga gravsatta i denna grav:

Saliba, Khanom
FödelsedatumAvlidenGravsatt
1909-06-15
1991-03-22
1991-04-03
Botkyrka församling
08-530 222 75

© 2024 - Eniac

Version: 3.0

Eniac