Abdelmalek, Nicolas Ramy

Född: 2004-09-29
Avliden: 2018-10-16
Gravsatt: 2018-10-30
Lilla Dalens Begravningsplats
Kvarter: Kvarter P Kistor
Gravplats: 0003
Hemort: Botkyrka församling
Gravplatsnummer: 2P 0003
Gravrättstid: 2018-10-30 - 2043-12-31
Botkyrka församling
08-530 222 75

© 2024 - Eniac

Version: 3.0

Eniac