Abdulkarim, Kerim

Född: 1935-02-03
Avliden: 2016-08-27
Gravsatt: 2016-09-01
Södra begravningsplatsen del 2
Kvarter: kvarter 23
Gravplats: 3194
Hemort: Lidköpings församling
Gravplatsnummer: 0203 3194
Gravrättstid: 2016-08-29 - 2041-12-31

Övriga gravsatta i denna grav:

Abdulkarim, Husne
FödelsedatumAvlidenGravsatt
1937-01-01
2016-11-08
2016-11-14
Lidköpings församling

Lidköpings kyrkogårdsförvaltning

0510-684 50
lidkoping.kgf@svenskagravar.se

© 2024 - Eniac

Version: 3.0

Eniac