Abrahamsson, Ernst Georg Vilhelm

Född: 1922-01-22
Avliden: 2011-02-27
Gravsatt: 2011-04-18
Stadskyrkogården
Kvarter: Gamla
Gravplats: 0021A
Hemort: Alingsås
Gravplatsnummer: 011 18 0021A
Gravrättstid: 2001-05-08 - 2036-12-31

Övriga gravsatta i denna grav:

Abrahamsson, Margit Linnéa
FödelsedatumAvlidenGravsatt
1924-09-02
2001-04-14
2001-05-08
Alingsås pastorat
0322-669 150

© 2024 - Eniac

Version: 3.0

Eniac