Aaltonen, Visa Kalevi

Född: 1953-06-23
Avliden: 1963-04-18
Gravsatt: 1963-04-28
Botkyrka Kyrkogård
Kvarter: V
Gravplats: 0135
Hemort: Uttran
Gravplatsnummer: 1V 0135
Gravrättstid: 1963-04-28 - 2044-12-31

Övriga gravsatta i denna grav:

Aaltonen, Airi Inkeri
FödelsedatumAvlidenGravsatt
1931-07-24
2019-01-14
2019-04-26
Aaltonen, Jari Antero
FödelsedatumAvlidenGravsatt
1958-02-15
1963-04-19
1963-04-28
Botkyrka församling
08-530 222 75

© 2024 - Eniac

Version: 3.0

Eniac