Abelsson, Jonny Roger Ronald

Född: 1962-05-11
Avliden: 2009-07-19
Gravsatt: 2009-10-02
Södra begravningsplatsen del 1
Kvarter: kvarter 12
Gravplats: 2156
Hemort: Lidköping
Gravplatsnummer: 0102 2156
Gravrättstid: 2006-08-16 - 2035-12-31

Övriga gravsatta i denna grav:

Abelsson, Evert Eskil
FödelsedatumAvlidenGravsatt
1924-02-07
2006-05-26
2006-09-20
Abelsson, Selma Katariina Elisabet
FödelsedatumAvlidenGravsatt
1927-10-30
2010-05-20
2010-07-21
Lidköpings församling

Lidköpings kyrkogårdsförvaltning

0510-684 50
lidkoping.kgf@svenskagravar.se

© 2024 - Eniac

Version: 3.0

Eniac