Abelsson, Karl Erik

Född: 1901-09-09
Avliden: 1985-10-13
Gravsatt: 1985-10-24
Södra begravningsplatsen del 1
Kvarter: kvarter 14
Gravplats: 4111-4114
Hemort: Lidköping
Gravplatsnummer: 0104 4111-4114
Gravrättstid: 1927-05-02 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav:

Abelsson, Anna
FödelsedatumAvlidenGravsatt
-
1931
1931
Abelsson, Karl Gustav
FödelsedatumAvlidenGravsatt
-
1967
1967-04-20
Andersson, Abel
FödelsedatumAvlidenGravsatt
-
1966
1966-12-09
Andersson, Amanda
FödelsedatumAvlidenGravsatt
-
1927
1927
Johansson, Dagmar Maria
FödelsedatumAvlidenGravsatt
1902-06-25
1994-07-12
1994-08-25
Larsson, Edith
FödelsedatumAvlidenGravsatt
-
1929-04-14
1929
Larsson, Karl
FödelsedatumAvlidenGravsatt
-
1970
1970-05-26
Steinback, Max Kurt
FödelsedatumAvlidenGravsatt
-
1965
1965-11-03
Lidköpings församling

Lidköpings kyrkogårdsförvaltning

0510-684 50
lidkoping.kgf@svenskagravar.se

© 2024 - Eniac

Version: 3.0

Eniac