Född: 1959
Avliden: 1959-01-17
Gravsatt: 1959-01-31
Sävar kyrkogård
Kvarter: Kvarter 05
Gravplats: 017
Hemort:
Gravplatsnummer: 1005 017
Gravrättstid: 1915-05-11 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav:

Brändström, Anna Alfrida
FödelsedatumAvlidenGravsatt
1888-02-18
1915-04-20
1915-05-02
Brändström, Hilda Kristina
FödelsedatumAvlidenGravsatt
1890-08-31
1962-01-26
1962-02-04
Brändström, Olof Magnus
FödelsedatumAvlidenGravsatt
1876-10-15
1963-12-03
1963-12-15
Gustafsson, Emma Birgitta
FödelsedatumAvlidenGravsatt
1927-01-15
2017-09-14
2017-09-29
Gustafsson, Sven Ragnar
FödelsedatumAvlidenGravsatt
1926-01-25
2014-04-18
2014-05-09
Sandström, Kristina Charlotta
FödelsedatumAvlidenGravsatt
1849-02-12
1936-03-25
1936-04-03
Sandström, Simon Petrus
FödelsedatumAvlidenGravsatt
1853-03-05
1933-01-25
1933-02-05
Sävar-Holmöns församling
090 712500
savar.forsamling@svenskakyrkan.se

© 2024 - Eniac

Version: 3.0

Eniac