Abrahamsson, Bertil Per Arne

Född: 1933-01-18
Avliden: 2015-02-21
Gravsatt: 2015-04-20
Stadskyrkogården
Kvarter: Nya
Gravplats: 0215
Hemort: Alingsås församling
Gravplatsnummer: 012 MG2 0215
Gravrättstid: 2011-08-29 - 2040-12-31

Övriga gravsatta i denna grav:

Abrahamsson, Karin Ingeborg
FödelsedatumAvlidenGravsatt
1929-12-10
2011-07-24
2011-08-29
Alingsås pastorat
0322-669 150

© 2024 - Eniac

Version: 3.0

Eniac