(Svedberg) Gustafsson, Karin Birgit Maria

Född: 1921-04-12
Avliden: 2003-04-09
Gravsatt: 2003-04-29
Stadskyrkogården
Kvarter: Nya
Gravplats: 0037
Hemort: Alingsås
Gravplatsnummer: 012 01C 0037
Gravrättstid: 1953-01-14 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav:

Gustafsson Svedberg, John Albin
FödelsedatumAvlidenGravsatt
1884-11-19
1961-12-14
1961-12-19
Gustavsson, Ester Maria
FödelsedatumAvlidenGravsatt
1886-10-12
1952-01-08
1952-01-17
Alingsås pastorat
0322-669 150

© 2024 - Eniac

Version: 3.0

Eniac