Abelson, Thyra Ingegärd

Född: 1915-07-01
Avliden: 2002-05-04
Gravsatt: 2002-08-23
Södra begravningsplatsen del 1
Kvarter: kvarter 16
Gravplats: 6074
Hemort: Lidköping
Gravplatsnummer: 0106 6074
Gravrättstid: 1992-01-01 - 2027-12-31

Övriga gravsatta i denna grav:

Abelson, Börje Fredrik Abel
FödelsedatumAvlidenGravsatt
1911-12-29
1992-01-04
1992-03-17
Lidköpings församling

Lidköpings kyrkogårdsförvaltning

0510-684 50
lidkoping.kgf@svenskagravar.se

© 2024 - Eniac

Version: 3.0

Eniac