Född: 1957-05-01
Avliden: 1957-05-01
Gravsatt: 1957-05-19
Sävar kyrkogård
Kvarter: Kvarter 06
Gravplats: 037
Hemort:
Gravplatsnummer: 1006 037
Gravrättstid: 1922-04-28 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav:

Högdahl, Hildina Johanna
FödelsedatumAvlidenGravsatt
1884-02-13
1971-02-23
1971-03-07
Högdahl, Johan Anton
FödelsedatumAvlidenGravsatt
1843-09-29
1926-01-30
1926-02-14
Högdahl, Kajsa Margareta
FödelsedatumAvlidenGravsatt
1843-05-19
1922-04-08
1922-04-30
Högdahl, Olof Anton
FödelsedatumAvlidenGravsatt
1875-07-03
1968-09-17
1968-09-29
Högdal, Aina Ingeborg
FödelsedatumAvlidenGravsatt
1928-06-03
2009-12-19
2010-01-15
Högdal, Johan Olof Verner
FödelsedatumAvlidenGravsatt
1926-11-13
2012-02-03
2012-03-09
Sävar-Holmöns församling
090 712500
savar.forsamling@svenskakyrkan.se

© 2024 - Eniac

Version: 3.0

Eniac