Abrahamsson, Ida Kristina

Född: 1881-06-04
Avliden: 1966-02-01
Gravsatt: 1966-02-05
Landskyrkogården
Kvarter: G
Gravplats: 0030-032
Hemort:
Gravplatsnummer: 02G 0030-032
Gravrättstid: 1951-12-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav:

Abrahamsson, Karl Oscar
FödelsedatumAvlidenGravsatt
-
1951-11-01
1951-12-02
Alingsås pastorat
0322-669 150

© 2024 - Eniac

Version: 3.0

Eniac