Birgitta

Född: 1949
Avliden: 1949
Gravsatt: 1949
Kumla Kyrkogård
Kvarter: Kvarter Västsydost
Gravplats: 0701-703
Hemort:
Gravplatsnummer: KVSO 01 0701-703
Gravrättstid: 1988-03-11 - 2037-12-31

Övriga gravsatta i denna grav:

Gullmarsson, Agda
FödelsedatumAvlidenGravsatt
1931-01-16
2012-01-28
2012-02-24
Gullmarsson, Kurt Gullmar
FödelsedatumAvlidenGravsatt
1930-07-06
2003-06-16
2003-07-04
Gullmarsson, Per-Åke
FödelsedatumAvlidenGravsatt
1954-07-02
1988-02-27
1988-03-11
Kumla pastorat
019-58 93 50
kumla.kyrkogarden@svenskakyrkan.se

© 2024 - Eniac

Version: 3.0

Eniac