Af Klint, Hilma

Född: 1862
Avliden: 1944
Gravsatt: 1944-11-01
Galärvarvskyrkogården
Kvarter: 01
Gravplats: 00817
Hemort:
Gravplatsnummer: 4501 00817
Gravrättstid: 1880-10-23 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav:

af Klint, Fredrik Victor
FödelsedatumAvlidenGravsatt
1822-09-10
1898
1898-08-14
af Klint, Hermina
FödelsedatumAvlidenGravsatt
1870-01-04
1880-10-17
1880-10-23
af Klint, Mathilda Andrietta
FödelsedatumAvlidenGravsatt
1830
1920
1920-01-13
Stockholms Kyrkogårdsförvaltning
08-508 30 100
kyrkogardsforvaltningen@stockholm.se

© 2024 - Eniac

Version: 3.0

Eniac