Aalto, Helmtrud Brunhilde Wiltrud

Född: 1923-06-17
Avliden: 2015-07-04
Gravsatt: 2015-08-14
Lilla Dalens Begravningsplats
Kvarter: Lilla Dalens Minneslund
Hemort: Botkyrka församling
Botkyrka församling
08-530 222 75

© 2024 - Eniac

Version: 3.0

Eniac