Beställ gravskötsel

Mer info

Göteborgs kyrkogårdsförvaltning Växel: 031-731 80 80 Gravrättsinnehavare är enligt lag skyldig att hålla gravplatsen i ett ordnat och värdigt skick. Man har självklart rätt att sköta graven själv eller att överlåta skötsel att utföras av någon annan. Den som innehar en gravrätt inom Göteborgs kommun kan anlita oss på kyrkogårdsförvaltningen. Här bredvid listas de tjänster vi erbjuder under ett kalenderår. Välj fritt eller kontakta kundtjänst om du vill rådgöra med oss före beställning. Ring 031-731 92 97 eller skriv till gbg.gravskotsel@svenskakyrkan.se Har du skyddad identitet ska du inte använda e-tjänsten.

Grav utan blommor, helgrusad (planteringsytan tas bort)
Grav med blommor, plantering och skötsel, helår
Plantering omkring mitten av juni, skötsel september ut
Granrissmyckning
Övriga tjänster

Göteborgs kyrkogårdsförvaltning kommer att använda sig av folkbokföringregistret för att ta fram din adress. Därför är det viktigt att ditt personnummer är rätt ifyllt.