Beställ gravskötsel

Mer info

Göteborgs begravningssamfällighet Gravrättsinnehavare är enligt lag skyldig att hålla gravplatsen i ett ordnat och värdigt skick. Man kan sköta graven själv eller att överlåta skötsel att utföras av någon annan. Här bredvid listas de tjänster vi erbjuder under ett kalenderår. Beställ direkt eller kontakta gravskötselexpeditionen om du vill rådgöra med oss före beställning. Gravskötselexpeditionen svarar på alla frågor om skötsel av gravar, utbud/sortiment av växter samt olika former av skötselavtal. Telefon: 031-731 80 80 knappval 1. Epost: gbg.gravskotsel@svenskakyrkan.se Har du skyddad identitet ber vi dig kontakta Gravskötselexpeditionen.

Grav utan blommor, enbart gräsklippning (planteringsytan tas bort)
Grav med blommor, plantering och skötsel, helår
Plantering omkring mitten av juni, skötsel september ut
Granrissmyckning
Övriga tjänster

Göteborgs begravningssamfällighet kommer att använda sig av folkbokföringregistret för att ta fram din adress. Därför är det viktigt att ditt personnummer är rätt ifyllt.