Sökresultat

antal träffar: 14

Södra Tjusts pastorat
Carlsson, John Anders Sölve
Född: 1920-10-02
Avliden: 2010-04-26
Gravsatt: 2010-08-13
Hemort: Västervik
Nya Kyrkogården
Askgravlund 3
Jönköpings församling
Född: 1932-02-29
Avliden: 2017-12-21
Gravsatt: 2018-06-04
Hemort: Jönköping
Skogskyrkogården
Kvarter: Kvarter 49
Gravplats: 0029
Helsingborgs pastorat
Född: 1928-05-26
Avliden: 2001-10-29
Gravsatt: 2002-05-03
Pålsjö Kyrkogård
Kvarter: XIII
Gravplats: 0153
Gravsatta i denna grav
Göteborgs kyrkogårdsförvaltning
Född: 1927-04-01
Avliden: 1995-04-20
Gravsatt: 1995-06-07
Hemort: Masthugg
Västra kyrkogården
Kvarter: 34F
Gravplats: 00415
Gravsatta i denna grav
Uppsala pastorat
Karlsson, Hans Sölve
Född: 1938-11-23
Avliden: 2009-09-08
Gravsatt: 2009-10-14
Hemort: Uppsala
Gamla kyrkogården
Uppsala gamla kgd Minneslund
Södra Tjusts pastorat
Född: -
Avliden: 1959
Gravsatt: 1959-05-14
Nya Kyrkogården
Kvarter: 05
Gravplats: 0483
Gravsatta i denna grav
Råda församling
Karlsson, Sölve
Född: 1910-09-17
Avliden: 1983-10-01
Gravsatt: 1983-10-07
Råda kyrkogård
Gravrätten har återgått till upplåtaren
Gravsatta i denna grav
Helsingborgs pastorat
Född: 1921-02-07
Avliden: 1968-10-03
Gravsatt: 1968-10-25
Krematoriet
Kvarter: 21
Gravplats: 0203
Gravsatta i denna grav
Mölndals pastorat
Karlsson, Sölve
Född: 1908-07-30
Avliden: 1963-11-06
Gravsatt: 1963-11-16
Kikås
Gravrätten har återgått till upplåtaren
Södra Tjusts pastorat
Född: 1920-08-24
Avliden: -
Gravsatt: 1988-01-20
Nya Kyrkogården
Kvarter: 07
Gravplats: 5140
Södra Tjusts pastorat
Född: 1900-03-24
Avliden: -
Gravsatt: 1982-10-26
Gamla Kyrkogården
Kvarter: 01
Gravplats: 0548
Gravsatta i denna grav
Södra Tjusts pastorat
Född: 1918-01-25
Avliden: 2006-05-28
Gravsatt: 2006-08-04
Hemort: Västervik
Gamla Kyrkogården
Kvarter: 05
Gravplats: U0077
Gravsatta i denna grav
Göteborgs kyrkogårdsförvaltning
Född: 1907-04-15
Avliden: 1975-09-13
Gravsatt: 1975-10-02
Hemort: Masthugg
Västra kyrkogården
Kvarter: 023
Gravplats: 00362
Gravsatta i denna grav
Södra Tjusts pastorat
Född: 1931-09-29
Avliden: 2009-08-25
Gravsatt: 2009-10-02
Hemort: Västervik
Nya Kyrkogården
Kvarter: 02
Gravplats: 2214B