Sökresultat

antal träffar: 5

Stockholms Kyrkogårdsförvaltning
Född: -
Avliden: -
Gravsatt: 1952-08-11
Norra begravningsplatsen
Kvarter: 11B
Gravplats: 00055C
Gravsatta i denna grav
Stockholms Kyrkogårdsförvaltning
Född: -
Avliden: -
Gravsatt: 1963-05-12
Norra begravningsplatsen
Kvarter: 10C
Gravplats: 00105
Gravsatta i denna grav
Stockholms Kyrkogårdsförvaltning
Född: -
Avliden: -
Gravsatt: 1963-06-08
Skogskyrkogården
Kvarter: 13
Gravplats: 01041
Gravsatta i denna grav
Helsingborgs pastorat
Född: -
Avliden: -
Gravsatt: 1954-11-04
Pålsjö Kyrkogård
Kvarter: XIII
Gravplats: 0133
Gravsatta i denna grav
Gävle pastorat
Född: -
Avliden: -
Gravsatt: 1929-07-26
Hemort: 62 år
Gamla Kyrkogården
Kvarter: K03
Gravplats: 0178
Gravsatta i denna grav