Sökresultat

antal träffar: 2

Uppsala pastorat
Åkerlindh, Johan Gustaf
Född: -
Avliden: -
Gravsatt: 1948-05-28
Hemort: Engelbrekt
Gamla kyrkogården
Gravrätten har återgått till upplåtaren
Gravsatta i denna grav
Stockholms Kyrkogårdsförvaltning
Åkerlindh, Karl Gustaf
Född: 1897-02-20
Avliden: 1984-11-13
Gravsatt: 1984-12-12
Hemort: Enskede
Skogskyrkogården
Minneslund