Sökresultat

antal träffar: 3

Uppsala pastorat
Öhrvall, Hjalmar August
Född: 1851
Avliden: -
Gravsatt: 1929-01-17
Hemort: Uppsala
Gamla kyrkogården
Gravrätten har återgått till upplåtaren
Gravsatta i denna grav
Uppsala pastorat
Öhrvall, Leif Hjalmar
Född: 1897-01-25
Avliden: 1985-09-20
Gravsatt: 1985-11-29
Hemort: Lidingö
Gamla kyrkogården
Gravrätten har återgått till upplåtaren
Gravsatta i denna grav
Stockholms Kyrkogårdsförvaltning
Född: 1883-07-29
Avliden: 1884-02-16
Gravsatt: 1884-02-20
Hemort: Hedvig Eleonora
Norra begravningsplatsen
Kvarter: 01A
Gravplats: 00623
Gravsatta i denna grav