Sökresultat

antal träffar: 34 (visar sida 1 av 2)

Stockholms Kyrkogårdsförvaltning
Falk, PER HJALMAR
Född: -
Avliden: -
Gravsatt: 1957-10-26
Hemort: Spånga
Spånga kyrkogård
Gravrätten har återgått till upplåtaren
Stockholms Kyrkogårdsförvaltning
Född: 1913-04-06
Avliden: 1989-04-11
Gravsatt: 1989-05-18
Skogskyrkogården
Kvarter: 49E
Gravplats: 18685
Gravsatta i denna grav
Stockholms Kyrkogårdsförvaltning
Falk, PER JOHAN
Född: -
Avliden: -
Gravsatt: 1902-03-21
Sandsborgskyrkogården
Gravrätten har återgått till upplåtaren
Gravsatta i denna grav
Malmö pastorat
Född: -
Avliden: -
Gravsatt: 1948-12-27
Östra kyrkogården
Kvarter: kv 3 C
Gravplats: 0005
Gravsatta i denna grav
Linköpings pastorat
Född: 1879
Avliden: 1944-05-12
Gravsatt: 1944-05-19
Västra
Kvarter: F
Gravplats: 0204
Gravsatta i denna grav
Ängelholms församling
Falk, Per
Född: 1829-01-03
Avliden: 1905-03-24
Gravsatt: 1905-04-30
Ängelholms Kyrkogård
Gravrätten har återgått till upplåtaren
Gravsatta i denna grav
Malmö pastorat
Falk, Per Alarik
Född: 1910-03-29
Avliden: 1986-09-25
Gravsatt: 1986-10-29
Limhamns kyrkogård
Minneslunden 900
Stockholms Kyrkogårdsförvaltning
Falk, Per Albin
Född: 1900-10-14
Avliden: 1977-06-03
Gravsatt: 1977-06-30
Hemort: Essinge
Råcksta begravningsplats
Minneslund
Stockholms Kyrkogårdsförvaltning
Falk, Per Albin Birger
Född: 1899-11-21
Avliden: 1988-09-18
Gravsatt: 1988-10-27
Hemort: Kista
Spånga kyrkogård
Minneslund
Linköpings pastorat
Född: -
Avliden: 1936-08-18
Gravsatt: 1936-08-22
Gamla
Kvarter: 05
Gravplats: 0526N
Gravsatta i denna grav
Uppsala pastorat
Falk, Per Arne
Född: 1942-12-19
Avliden: 2016-08-17
Gravsatt: 2016-10-05
Hemort: Uppsala
Gamla kyrkogården
Uppsala gamla kgd Minneslund
Örebro pastorat
Född: -
Avliden: -
Gravsatt: 1928-12-09
Hemort: Järnvägsg.20 Ö-O
Norra Kyrkogården Örebro
Kvarter: O Allmänna 02
Gravplats: 0000B-28
Luleå domkyrkoförsamling
Född: 1874-03-27
Avliden: 1960-05-04
Gravsatt: 1960-05-10
INNERSTADENS KYRKOGÅRD
Kvarter: 11
Gravplats: 0005
Gravsatta i denna grav
Gävle pastorat
Falk, Per Bertil Ove
Född: 1920-04-09
Avliden: 2010-11-08
Gravsatt: 2011-05-03
Hemort: Gävle Staffans församling
Skogskyrkogården
Skogs Minneslunden
Göteborgs kyrkogårdsförvaltning
Född: 1924-09-15
Avliden: 1982-05-17
Gravsatt: 1982-06-09
Hemort: Örgryte
Västra kyrkogården
Kvarter: U05
Gravplats: 00355
Gravsatta i denna grav
Luleå domkyrkoförsamling
Född: 1869-06-27
Avliden: 1949-07-18
Gravsatt: 1949-08-04
Hemort: Luleå
INNERSTADENS KYRKOGÅRD
Kvarter: 19
Gravplats: 0047
Gravsatta i denna grav
Bygdeå församling
Född: 1926-10-07
Avliden: 2012-04-21
Gravsatt: 2012-05-11
Hemort: Bygdeå
Nysätra kyrkogård
Kvarter: 42
Gravplats: 0216
Gravsatta i denna grav
Älvkarleby-Skutskärs församling
Född: -
Avliden: -
Gravsatt: 1979-03-31
Hemort: Älvkarleby
Älvkarleby Kyrkogård
Kvarter: AU
Gravplats: 0046
Gravsatta i denna grav
Stora Tuna och Torsångs pastorat
Född: 1917-08-12
Avliden: 2002-09-26
Gravsatt: 2002-10-29
Hemort: Stora Tuna Församlin
Stora Tuna Kyrkogård
Kvarter: 1
Gravplats: 0235
Gravsatta i denna grav
Luleå domkyrkoförsamling
Född: 1901-02-19
Avliden: 1953-02-02
Gravsatt: 1953-05-29
Hemort: Luleå
INNERSTADENS KYRKOGÅRD
Kvarter: 05
Gravplats: 0268
Gravsatta i denna grav