Sökresultat

antal träffar: 1

Stockholms Kyrkogårdsförvaltning
Hedin, Sven Fredrik
Född: 1923-11-06
Avliden: 2004-01-02
Gravsatt: 2004-05-19
Hemort: Oscar
Galärvarvskyrkogården
Minneslund
Resultat per förvaltning