Sökresultat

antal träffar: 1

Stockholms Kyrkogårdsförvaltning
Lundqvist, Åke Lennart
Född: 1932-01-06
Avliden: 2014-05-10
Gravsatt: 2014-07-30
Hemort: Västermalm
Skogskyrkogården
Minneslund
Resultat per förvaltning