Sökresultat

antal träffar: 1

Stockholms Kyrkogårdsförvaltning
Brandhild, Karl Arne
Född: 1933-08-04
Avliden: 1988-01-22
Gravsatt: 1988-04-13
Skogskyrkogården
Minneslund
Resultat per förvaltning