Sökresultat

antal träffar: 1

Stockholms Kyrkogårdsförvaltning
Sandels, Claes Claesson
Född: 1911-01-23
Avliden: 1994-12-30
Gravsatt: 1995-05-23
Hemort: Oscar
Galärvarvskyrkogården
Minneslund
Resultat per förvaltning