Sökresultat

antal träffar: 1

Örebro pastorat
Persson, Gunnar Verner
Född: 1933-10-13
Avliden: 2018-04-08
Gravsatt: 2018-06-04
Hemort: Örebro
Längbro Kyrkogård Örebro
Längbro Minneslund
Resultat per förvaltning