Sökresultat

antal träffar: 1

Järfälla församling
Hedlund, Jan-Henrik Bertil
Född: 1919-01-26
Avliden: 2011-12-18
Gravsatt: 2012-04-19
Hemort: Oscars församling
Järfälla Kyrkogård
Minneslund Järfälla Kyrkogård
Resultat per förvaltning