Sökresultat

antal träffar: 1

Stockholms Kyrkogårdsförvaltning
Sjöberg, Oskar Vilhelm
Född: 1906-07-19
Avliden: 1981-08-09
Gravsatt: 1981-09-28
Hemort: Högalid
Skogskyrkogården
Minneslund
Resultat per förvaltning