Sökresultat

antal träffar: 1

Göteborgs kyrkogårdsförvaltning
Sörman, Bryngel Gullmar Ragnar Johannes
Född: 1927-12-17
Avliden: 2005-05-07
Gravsatt: 2005-07-05
Hemort: Göteborgs Oscar Fredrik
Västra kyrkogården
Minneslund/Askgravlund
Resultat per förvaltning