Sökresultat

antal träffar: 1

Göteborgs kyrkogårdsförvaltning
Dencker, Sven Jonas
Född: 1922-04-18
Avliden: 2013-07-13
Gravsatt: 2013-09-04
Hemort: Lundby församling
Lundby Gamla kyrkogård
Minneslund
Resultat per förvaltning