Sökresultat

antal träffar: 1

Stockholms Kyrkogårdsförvaltning
Abrahamsson, Tore
Född: 1928-03-09
Avliden: 2017-10-15
Gravsatt: 2017-12-08
Hemort: Stockholm
Galärvarvskyrkogården
Minneslund
Resultat per förvaltning