Sökresultat

antal träffar: 1

Örebro pastorat
Hållén, Gunnar Evert Fredrik
Född: 1911-06-20
Avliden: 1993-07-04
Gravsatt: 1993-07-28
Hemort: Sveaparken16 B Ö-O
Norra Kyrkogården Örebro
Norra Minneslunden (gamla)
Resultat per förvaltning