Sökresultat

antal träffar: 1

Stockholms Kyrkogårdsförvaltning
Vävare, Bertil Olov Anders
Född: 1932-12-09
Avliden: 2007-10-07
Gravsatt: 2008-05-15
Hemort: Solentuna
Norra begravningsplatsen
Minneslund
Resultat per förvaltning