Sökresultat

antal träffar: 1

Stockholms Kyrkogårdsförvaltning
Gedda, Harry Gustaf Nikolai
Född: 1925-07-11
Avliden: 2017-01-08
Gravsatt: 2017-05-12
Hemort: Schweiz
Galärvarvskyrkogården
Minneslund
Resultat per förvaltning