Sökresultat

antal träffar: 1

Stockholms Kyrkogårdsförvaltning
Thunborg, Anders Ingemar
Född: 1934-06-09
Avliden: 2004-12-03
Gravsatt: 2005-06-16
Hemort: Oscar
Galärvarvskyrkogården
Minneslund
Resultat per förvaltning