Sökresultat

antal träffar: 1

Luleå domkyrkoförsamling
Berglund, Frida Julia
Född: 1922-04-28
Avliden: 2007-02-14
Gravsatt: 2007-05-23
Hemort: Luleå domkyrkoförs.
Örnäskyrkogården
Minneslunden
Resultat per förvaltning